Luận án Nghiên cứu từ ngữ nghề nghiệp nghề cá vùng đồng tháp mười

1. Lí do lựa chọn đề tài 1.1. Trong kho từ vựng tiếng Việt, chúng ta dễ dàng nhận thấy vốn từ toàn dân có số lượng lớn nhất, chung nhất và được sử dụng phổ biến nhất. Đó là chỗ dựa cho sự thống nhất tiếng Việt. Bên cạnh vốn từ toàn dân còn có vốn từ vựng khác cùng góp phần tạo nên bức tranh đa dạng phong phú của vốn từ tiếng Việt, như vốn từ địa phương, vốn thuật ngữ, vốn từ lóng, vốn từ nghề nghiệp. Trong những lớp từ ngữ đó, từ ngữ nghề nghiệp còn ít được thu thập, nghiên cứu. Hiện nay, chịu sự tác động của kinh tế thị trường và công cuộc hiện đại hóa đất nước, nghề cá cũng như nhiều ngành nghề truyền thống khác đang có nhiều thay đổi. Do vậy khảo sát, thu thập nghiên cứu vốn từ nghề nghiệp trong đó có nghề cá là một sự cần thiết. Qua khảo sát tư liệu, chúng tôi thấy từ ngữ nghề nghiệp nghề cá ở Nam Bộ nói chung và đặc biệt là đối với Đồng Tháp Mười nói riêng - một địa phương điển hình cho miền sông nước Nam Bộ là vấn đề mới mẻ, chưa được quan tâm, nghiên cứu đúng mức. Do vậy việc khảo sát, thu thập, nghiên cứu từ ngữ nghề nghiệp nghề cá ở đây là cần thiết. Các kết quả nghiên cứu không những chỉ ra đặc điểm của một lớp từ ngữ của một nghề ở một vùng cụ thể mà còn góp phần cho thấy bức tranh đa dạng và phong phú của vốn từ tiếng Việt

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC