Luận án Những biến đổi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh bình phước thời pháp thuộc (1862-1945)

Bình Phước là vùng đất được khai phá trong quá trình mở rộng bờ cõi về phía Nam của triều Nguyễn. Cư dân tại chỗ - cho đến khi thực dân Pháp xâm lược - mới bước vào xã hội tiền phân chia giai cấp và nhà nước. Họ chủ yếu làm rẫy cạn, bên cạnh đó cũng học thêm kiểu canh tác lúa nước của người Kinh để sinh sống. Trình độ sản xuất lạc hậu, công cụ thô sơ và thói quen sống du canh du cư đã đặt cư dân tại chỗ vào vòng xoay của cuộc sống đói nghèo, bệnh tật. Trình độ quản lý xã hội tương ứng với giai đoạn tộc người còn thấp. Đơn vị hành chính duy nhất là các phum, sóc hoặc bon (gọi chung là làng) được duy trì bằng luật tục và dựa trên quan hệ huyết thống. Thời Pháp thuộc (1862-1945), Bình Phước là vùng phía Bắc của tỉnh Thủ Dầu Một, được nối liền với vùng phía Nam bởi sông Sài Gòn và Sông Bé.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC