Luận án Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam

Trong thời gian qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ cả về số lượng và quy mô. Các ngân hàng không ngừng cung cấp các dịch vụ tiện ích hơn theo xu hướng phát triển của công nghệ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng để tăng sức cạnh tranh và đa dạng hoá rủi ro trong kinh doanh. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng về cả số lượngvà quy mô, hệ thống ngân hàng đã bộc lộ nhiều điểm yếu, hoạt động kém hiệu quả trước biến động của kinh tế thế giới đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái từ 2008 đã làm cho môi trường kinh doanh trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, Việt Nam đang từng bước mở cửa bước ra thế giới, cố gắng san phẳng các rào cản để nền kinh tế Việt Nam hoà nhập với nền kinh tế thế giới, gia nhập vào các thị trường chung tìm kiếm cơ hội phát triển. Vì vậy, các chủ thể của nền kinh tế sẽ không thể kiểm soát hết các vấn đề nếu không chuẩn bị cho mình một nội lực mạnh mẽ để thích nghi trước những biến cố bất lợi. Sự thay đổi biến hoá linh hoạt của các nhân tố trong môi trường kinh doanh tác động khác nhau đến hoạt động kinh doanh làm các nhà quản lý phải trăn trở. Các chủ thể kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực đã gây tác động trực tiếp tới tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Với tăng trưởng tín dụng thấp, tỷ lệ nợ xấu cao và nền kinh tế vẫn còn trong quá trình hồi phục, rõ ràng ngành Ngân hàng đang phải đối mặt với những khó khăn thách thức trong quá trình hoạt động kinh doanh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC