Luận án Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Các DNNVV có vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tếxã hội của các nước. Việc phát triển DNNVV cho phép khai thác và sửdụng có hiệu quảcác nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn vốn, công nghệvà thịtrường; tạo công ăn việc làm cho người lao động; góp phần chuyển dịch cơcấu kinh tế; giảm bớt chênh lệch giàu nghèo; hỗtrợcho sựphát triển các DN lớn; duy trì và phát triển các ngành nghềtruyền thống, Với một sốlượng đông đảo, chiếm tới hơn 96% tổng sốDN, tạo công ăn việc làm cho gần một nửa sốlao động trong các DN, đóng góp đáng kểvào GDP và kim ngạch xuất khẩu của cả nước, các DNNVV Việt Nam đang khẳng định vai trò không thểthiếu của mình trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tếViệt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tếthếgiới, đã tạo ra không ít những cơhội và thách thức đối với sựphát triển của các DNNVV. Hội nhập kinh tếquốc tếkhông chỉ đòi hỏi có sựthay đổi mạnh mẽtừphía chính phủ, mà còn đòi hỏi có sựthay đổi cơbản trong chính các DNNVV đểnâng cao năng lực cạnh tranh của mình nhằm tận dụng các cơhội và giảm thiểu các thách thức có thểxảy ra. Đềtài vềDNNVV đã thu hút được sựquan của nhiều học giả, các nhà nghiên cứu, và các nhà hoạch định chính sách trong những năm gần đây. Đã có nhiều sách, báo và các công trình nghiên cứu vềDNNVV (được nêu chi tiết hơn trong phần “tổng quan tình hình nghiên cứu”). Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có một luận án tiến sỹnào viết vềsựphát triển của các DNNVV trong quá trình hội nhập quốc tế. Xuất phát từthực tiễn đó, đềtài "Phát triển DNNVV ởViệt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế" đã được chọn đểnghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC