Luận án Phát triển nông, lâm, thủy sản ở thành phố Hà Nội

1. Tính cấp thiết của đề tài Nông, lâm, thủy sản (gọi chung là nông nghiệp) là ngành sản xuất vật chất lâu đời nhất gắn liền với nền văn minh đầu tiên của nhân loại - văn minh nông nghiệp. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, ngành này vẫn giữ được vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế nói chung cũng như trong đời sống xã hội. Nông nghiệp không chỉ cung cấp trực tiếp lương thực, thực phẩm cho đời sống hàng ngày của con người, mà còn là nguồn cung cấp nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp chế biến, đồng thời tạo nguồn hàng xuất khẩu thu ngoại tệ. Bên cạnh đó, nông nghiệp còn đóng vai trò to lớn trong việc sử dụng, bảo vệ đất đai, nguồn nước cũng như cải thiện môi trường. Ở nước ta cũng vậy. Dù cho sự chuyển dịch cơ cấu theo nhóm ngành kinh tế đã và đang diễn ra hết sức sâu sắc, nhưng nông, lâm, thủy sản (N, L, TS) vẫn giữ được vị thế nhất định, đóng góp gần 18% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thu hút gần 70% dân số và 46,0% lao động của cả nước (2014) [79]. Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là trung tâm đầu não chính trị, hành chính, kinh tế, đô thị loại đặc biệt; là trung tâm văn hoá, giáo dục đào tạo và khoa học kĩ thuật hàng đầu của cả nước; là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong xu hướng hội nhập và phát triển, việc nâng cao vai trò vị thế của Thủ đô Hà Nội trên trường quốc tế là một đòi hỏi tất yếu. Ngày 29 tháng 05 năm 2008, Quốc hội Việt Nam đã ra Nghị quyết số 15/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính của Thủ đô Hà Nội kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2008. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính tại thời điểm đó, thành phố (TP) Hà Nội có diện tích tự nhiên là 3.344,7 km2 và dân số là 6.232,9 nghìn người [56]. Phạm vi mở rộng Hà Nội lên gấp 3 lần về diện tích và 1,8 lần về dân số đã làm thay đổi mọi mặt kinh tế, xã hội, văn hóa. của thủ đô. Với tiềm năng và vị thế hiện có, Hà Nội có nhiều lợi thế trong việc huy động tất cả các nguồn lực cho phát triển, trong đó có N, L, TS.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC