Luận án Phổ hấp thụ và phổ tán sắc của môi trường khí nguyên tử 85rb khi có mặt hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ

1. Lí do chọn đề tài Phổ học là một ngành khoa học được ra đời từ rất lâu và gắn liền với các mốc quan trọng trong lịch sử phát triển vật lý. Sự phát triển của các kỹ thuật phổ hiện đại đã từng bước làm sáng tỏ cấu trúc vi mô của vật chất đến cấp độ nguyên tử. Đến nay, các khám phá của phổ phân giải siêu cao đã được ứng dụng để điều khiển làm thay đổi các trạng thái nội tại bên trong nguyên tử, từ đó, tạo ra các vật liệu có các tính chất đặc biệt, tiêu biểu là vật liệu trong suốt do cảm ứng điện từ, viết tắt là vật liệu EIT (Electromagentically Induced Transparency) [1, 2]. Vật liệu EIT được hình thành do hiệu ứng giao thoa lượng tử giữa các biên độ xác suất dịch chuyển giữa các trạng thái lượng tử bên trong nguyên tử dưới tác dụng của các photon laser

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC