Luận án Quản lý tài sản tại các công ty cổ phần ngành xây dựng niêm yết ở Việt Nam

Để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới, năm 2009, chính phủViệt Nam chủtrương kích cầu đầu tư, trong đó xây dựng là ngành được chú trọng. Hiện nay, số doanh nghiệp trong ngành xây dựng chiếm khoảng 13% tổng doanh nghiệp và tạo việc làm cho 16% lao động cảnước [43]. Trong đó, các công ty cổphần niêm y ết tuy có sốlượng khoảng 5% tổng doanh nghiệp ngành xây dựng song sửdụng 13,4% tổng nguồn vốn, bao gồm các công ty lớn nhất c ủa ngành như Tổng công ty cổphần xuất nh ập khẩu và xây dựng Việt Nam, công ty cổphần xây lắp Dầu khí Việt Nam, công ty cổphần Sông Đà – Thăng Long, công ty cổ phần xây dựng Tasco. [39] Tuy nhiên, tỷlệsinh lời bình quân tổng tài sản (ROA) của các doanh nghiệp này chỉđạt mức trung bình khá, thấp hơn nhiều so với tỷlệ này của các doanh nghiệp thuộc một s ốngành khác như vận tải, công ngh ệ, y tế, thương mại dịch vụ[47]. Không những vậy, khoản mục phải thu và hàng tồn kho chiếm tỷtrọng khá lớn trong tổng tài sản của các doanh nghiệp xây dựng (32% và 25%), đồng thời, dòng tiền ròng từsản xuất -kinh doanh nhỏhơn nhiều lần so với lợi nhu ận thuần ghi nhận trên Báo cáo kết quảkinh doanh, trong khi đó hệsốnợ luôn xoay quanh ngưỡng 68% [39].Những con sốtrên phản ánh thực tếkhai thác tài sản kém hiệu quảvà nợtồn đọng dai dẳng, khó giải quy ết, đặt ra yêu cầu bức thiết phải tăng cường quản lý tài sản tại các công ty cổphần ngành xây dựng niêm yết. Ngày nay, cùng với s ựphát triển của khoa học ứng dụng, công nghệ sản xuất, phương thức kinh doanhngày càng phát triển đa dạng, phức tạp. Theo đó, cách thức quản lý tài sản cũng cần thay đổi linh ho ạt, thường xuyên được nghiên cứu bổsung đểđảm bảo vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao chất lượng. Đây không chỉlà vấn đề riêng của doanh nghiệp ngành xây dựng, là yêu cầu chung của tất cảngành nghề khác trong n ền kinh tế. Điều đó có nghĩa là, quản lý tài sản là công việc cần thực hiện liên tục và có ý nghĩa dài hạnvới mọi doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC