Luận án Quy trình công nghệ chế tạo máy biến áp

Mạch từ máy biến áp thường được chế tạo bằng thép kỹ thuật điện . Thép kỹ thuật điện là kim loại đa tinh thể do nhiều tinh thể dạng khối tạo thành . Tuỳ thuộc vào chế độ cán mà cấu trúc tinh thể của thép cũng khác nhau H.1 H.2a GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TRẦN MINH CHÁNH LUẬN ÁN TỐT NGHIỆPCh?nh s?a b?i: nguyenvanbientbd47@gmail.com ? Hình 1 : cho thấy cấu trúc tinh thể của thép cán nóng . Các tinh thể không nằm theo hướng , mà nằm lộn xộn cho nên từ trở theo tất cả các hướng là như nhau . Hình 2a : cho thấy kết cấu tinh thể của thép cán nguội được sắp xếp theo qui luật . Cho nên từ trở theo mỗi hướng sẽ khác nhau H2.b Hình 2b : là hình vẽ qui ước hướng sắp xếp - Hướng 100 : là hướng dọc theo chiều cán , có từ trở là nhỏ nhất - Hướng 110 : là hướng vuộng góc với hướng cán , có từ trở trung bình - Hướng 111 : là hướng chéo góc 55 , có từ trở lớn nhất Việc dùng tôn cán nguội thay cho tôn cán nóng cho phép nâng từ cảm trong mạch lên từ 1,45 đến 1,65 ÷ 1,72 T . Giảm được khối lượng mạch từ đồng thời giảm được tổn hao và dòng điện không tải . Tổn hao trong các máy dùng tôn cán nguội chiếm từ 0,1 ÷ 0,2 % công suất máy , trong khi tổn hao không tải khi dùng tôn cán nóng đạt tới 0,3 % . Trong khi làm việc thì thép kỹ thuật điện bị già hoá theo thời gian . Sự già hóa này được đánh giá bằng hệ số già hoá tính bằng % tăng tổn hao riêng . Hệ số này đo bằng thí nghiệm . Cho già hoá nhân tạo được thực hiện bằng giữ mẩu thép trong lò có nhiệt độ 120 0 c đối với tôn cán nguội , 150 0 c đối với tôn cán nóng trong thời gian 120 giờ . Hệ số này thường không quá 3% đối với tôn cán nóng và 6% đối tôn cán nguội . Đối với thép kỹ thuật điện thì tính dẫn từ của nó chịu sự ảnh hưởng của tác động cơ học và nhiệt độ . Anh hưởng của cắt và đột lỗ trong quá trình pha tôn và đột lỗ sẽ chịu tác động của cơ khí . Kết cấu tinh thể của thép tại mép cắt hoặc lỗ đột sẽ bị biến cứng . Sự biến cứng sẽ làm giảm từ cảm của thép và tăng tổn hao . Sự biến cứng chỉ xảy ra ở mép cắt nơi chịu ứng suất cơ khí mạnh nên mức độ giảm chất lượng phụ thuộc vào chiều dài mép cắt và chất lượng dụng cụ cắt .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC