Luận án Sản xuất chất độn trong dược phẩm bằng phản ứng thủy phân cellulose

Trong sản xuất dược phẩm, bên cạnh dược chất thì tá dược cũng là thành phần tạo nên chế phẩm thuốc. Vấn đề nghiên cứu tạo ra những chất thay thế tá dược đắt tiền mà vẫn đảm bảo chất lượng dược phẩm sẽ đem đến nhiều lợi ích.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC