Luận án Thơ du tiên đời đường

1. Lý do chọn đề tài 1.1. Cùng với thơ biên tái, thơ vịnh sử, thơ khuê phụ, thơ điền viên., mảng thơ du tiên đã góp phần tạo nên diện mạo phong phú của Đường thi. Tuy nhiên, trong nguồn mạch bất tận ấy, thơ du tiên vẫn chảy một dòng riêng không thể lẫn, bởi vẻ mông lung của tiên cảnh, vẻ thoắt ẩn thoắt hiện của tiên nhân, vẻ thần kì bí ẩn của tiên thuật và quá trình diễm tình hóa, thế tục hóa diễn ra mạnh mẽ vào thời Trung, Vãn Đường. Nếu những dòng thơ khác như thơ sơn thuỷ, thơ biên tái. đã được nhiều người khai thác sâu thì thơ du tiên vẫn chưa hoàn toàn được quan tâm đúng mức. Ở Trung Quốc, trong tầm bao quát tư liệu của chúng tôi, mãi đến những năm 80 của thế kỉ XX, thơ du tiên mới được nghiên cứu nhiều. Còn ở Việt Nam, cho tới nay, vẫn chưa có công trình nào chuyên sâu tìm hiểu về thơ du tiên đời Đường với tư cách là một đề tài lớn của thơ Trung Hoa nói chung và thơ Đường nói riêng. Thơ du tiên đời Đường với những giá trị độc đáo mà cho đến nay vẫn chưa được khảo cứu, đánh giá toàn diện, kĩ càng, tự bản thân nó đã rất xứng đáng trở thành đối tượng nghiên cứu cho những ai tâm huyết với mảng thơ này. 1.2. Thơ Đường nói chung, thơ du tiên nói riêng từ lâu đã ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống văn học Việt Nam. Từ thơ chữ Hán Việt Nam thời phong kiến đến thơ Nôm, Thơ mới sau này cũng vẫn ít nhiều phảng phất hồn Đường thi. Có thể nói, thơ Đường thâm nhập rất sâu đến mức gần như trở thành một yếu tố nội tại của văn hóa dân tộc qua nhiều thế hệ. Đi vào một bộ phận của thơ Đường giúp chúng tôi hiểu thêm tinh hoa của một nền văn hoá nước ngoài, đồng thời cũng góp phần khám phá tốt hơn mảng thơ mang âm hưởng du tiên của Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn 1900-1945, với những tên tuổi nổi bật như Tản Đà, Thế Lữ, Hàn Mặc Tử, Bích Khê, Vũ Hoàng Chương. qua góc nhìn so sánh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC