Luận án Tìm hiểu về các chuẩn VoIP - Thiết kế hệ thống ứng dụng VoIP

(Bản scan) Hiện nay đang diễn ra một cuộc cách mạng công nghệ trên mạng điên thoại. Cuộc cách mạng này từ mong ước dùng máy tính cá nhân để truyền các gói dữ liệu chứa tiếng nói đi qua chuyển mạch gói (packet swiching netwwork)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC