Luận án Ứng dụng phương pháp cộng biên độ các xung trùng phùng nghiên cứu phân rã gamma nối tầng của hạt nhân yb và sm trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Mật độmức hạt nhân là một trong những vấn đềvẫn còn cần được tiếp tục nghiên cứu. Sựthay đổi mật độmức hạt nhân do tác động của các hiệu ứng khác nhau thông qua các thamsốmật độmức là quá trình phức tạp và cần phải tiến hành nhiều thực nghiệm có độchính xác cao đểlàmcơsởcho các đánh giá, hiệu chỉnh lại các tham sốcũng nhưcác môhình lý thuyết. Các nghiên cứu mật độmức kích thích vùng năng lượng trung gian nằm dưới năng lượng liên kết của nơtron với hạt nhân có khá nhiều ý nghĩa vì nó liên quan trực tiếp đến sốliệu sửdụng cho tính toán và thiết kếlò phản ứng. Các nghiên cứu này chỉcó thểthực hiện bằng các phép đo bức xạgamma do hạt nhân bị kích thích phát ra. Tuy nhiên, loại trừphông của trường bức xạgamma, loại trừ ảnh hưởng của quá trình tán xạcompton vẫn là các vấn đềchưa được xử lý triệt để. Lò phản ứng Hạt nhân Đà Lạt (LPƯHNĐL) đã được đưa vào vận hành khai thác hơn 20 năm, việc nâng cao hiệu quảkhai thác các kênh ngang của lò trong nghiên cứu cơbản, đào tạo đội ngũvà nghiên cứu ứng dụng là cần thiết đểphục vụcho việc xây dựng lò phản ứng nghiên cứu mới cũng nhưchương trình ứng dụng năng lượng nguyên tửvì mục đích hoà bình của đất nước. Phương pháp cộng biên độcác xung trùng phùng, là một phương pháp ghi đo hiện đại sửdụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng, cho phép xử lý triệt đểbức xạphông và ảnh hưởng của tán xạcompton. Triển khai thành công phương pháp sẽnâng cao đáng kểtrình độthực nghiệm của đội ngũlàm vật lý hạt nhân thực nghiệm tại Đà Lạt. Đây sẽlàcơsở đểthiết kế, lắp đặt các hệ đo phức tạp sửdụng nhiều đetectơtrong tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC