Luận án Về một phương pháp mới điều khiển mượng, khóa kênh tần số mạng di động tế bào

Hiện nay trên thếgiới cũng nhưtrong nước, mạng di động tếbào đã và đang phát triển mạnh mẽ, nhất là mạng di động tếbào thếhệmới 3G và 4G. ðồng thời các nước cũng đang đầu tưnghiên cứu phát triển mạng di động thếhệthứ5 (5G) [1]. ðặc điểm nổi bật của các hệthống mạng di động thếhệmới là tốc độtruyền dữ liệu lớn, khả n ăng di động cao và cung cấp các dịch vụ cho người sử d ụng ngày càng phong phú hơn. Một bài toán quan trọng xuyên suốt qua mọi thếhệmạng di động tếbào là làm thếnào sửdụng phổtần số(kênh) cấp cho mỗi mạng hiệu quảtrong điều kiện phổtần số là hạn chế. Từ đó nâng cao khả năng phục vụ, chất lượng dịch vụ (QoS) của hệ thống mạng di động tếbào. ðiều này đòi hỏi phải có một chiến lược gán kênh phù hợp [5][6][7]. Bài toán gán kênh là một trong các bài toán quan trọng nhất trong hệthống di động tếbào. Và nó là một bài toán có độphức tạp theo thời gian mũ(NP-Hard) nên khó tìm được lời giải chính xác. Mục đích của bài toán gán kênh chủyếu là đểkhai thác khảnăng tái sửdụng lại kênh dưới điều kiện ràng buộc nhiễu, nhưnhiễu đồng kênh, nhiễu kênh liền kề, nhiễu kênh tại cùng chỗsửdụng. Các thuật toán gán kênh được đềxuất từnhiều tác giảkhác nhau rất phong phú, nhưng có thể chia làm 3 loại khác nhau là: Gán kênh cố định (FCA), gán kênh động (DCA) và gán kênh lai ghép (HCA).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC