Luận án Xây dựng mô hình mở rộng truy vấn trong truy xuất thông tin văn bản

Trong truy xuất thông tin (Information Retrieval, IR), do những yếu tốkhác nhau, người sửdụng thường dùng các truy vấn dạng ñơn giản biểu diễn yêu cầu cần tìm. Việc này dẫn ñến kết quảtìm ñược không ñáp ứng ñủnhu cầu mong muốn, hoặc chất lượng thấp. Do ñó, mởrộng truy vấn là vấn ñềcần thiết, ñểtừ ñó giúp hệ thống truy xuất thông tin có thêm thông tin theo ngữcảnh nhằm cải tiến các kết quả truy vấn. Thông tin theo ngữcảnh có thểthu ñược từnhững thông tin phản hồi liên quan, từ ñồng hiện hay mô hình tri thức nhưbản thểhọc (ontology). Việc ứng dụng ontology ñểtrợgiúp việc mởrộng truy vấn ñược nghiên cứu từ ñầu thập niên 1990 với một sốthành công. Trong bài toán mởrộng truy vấn, một sốnhóm nghiên cứu trên thếgiới ñã sửdụng ontology WordNet. Một sốnhóm khác ñã phát triển ontology ñểphục vụnhu cầu mởrộng truy vấn. Những ñịnh hướng ñặc biệt vềcấu trúc ontology cần xây dựng bao gồm ñềxuất vềnhóm thành phần lớp, thểhiện, thuộc tính, hay ñềxuất vềnhóm thểhiện, thuộc tính, khái niệm và quan hệ rời rạc (disjointness), IS-A, và tương ñương (equivalence), hoặc phát triển một mô hình mới về mạng ngữ nghĩa dựa trên những quan hệ trích dẫn từ WordNet như quan hệ thượng danh (hypernymy), hạ danh (hyponymy) cùng một số quan hệ ñược ñịnh nghĩa thêm nhưchú giải (gloss), chủ ñềvà miền (domain). Luận án này ñềxuất phương pháp mởrộng truy vấn dựa trên cơsởbản thể học (ontology-based query expansion). Đểthực hiện mục tiêu trên, luận án phải giải quyết các vấn ñềchính: (1) ñềxuất cơsởlý thuyết vềcác mô hình mởrộng truy vấn dựa trên ontology; (2) phát triển và huấn luyện ontology bằng phương pháp khai thác kho ngữliệu sẵn có và phương pháp rút trích dữliệu từWordNet; (3) ñềxuất phương pháp hoàn thiện và mởrộng truy vấn. Phần thực nghiệm của luận án ñược tiến hành cho ngôn ngữtiếng Anh dựa trên nguồn dữliệu và truy vấn tiếng Anh từ nguồn TREC (Text REtrieval Conference) trong một sốlĩnh vực. Các kết quảthực nghiệm phản ánh tính khảthi của những phương pháp ñềxuất trong luận án, ñồng thời cho thấy nhiều triển vọng phát triển của các ñềxuất lý thuyết trong luận án.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY