Luận văn An toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính

Ngày nay, an toàn thông tin đang và sẽ tiếp tục là một điểm nóng trong ngành tài chính - ngân hàng. Các nguy cơ rủi ro trong tài chính được thể hiện hoặc tiềm ẩn trên nhiều khía cạnh: con người, tin tặc, virus, Để giải quyết vấn đề này cần xây dựng các hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống tài chính trên quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang rất coi trọng cải cách các thủ tục hành chính sao cho gọn nhẹ và hiệu quả. Để triển khai hệ thống ứng dụng CNTT trong những nhiệm vụ trọng tâm để đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính. Ngoài việc chú trọng nghiên cứu xây dựng hệ thống, cần tiến hành song song việc nghiên cứu, xây dựng các hệ thống đảm bảo an toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính. Trong khuôn khổ của khoá luận này em trình bày các vấn đề bảo mật thông tin và xác thực thông tin dựa trên chứng chỉ số. Cấu trúc khoá luận gồm 3 chương: Chương 1: An toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính Chương 2: Giải pháp an toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính Chương 3: Tìm hiểu hoạt động tài chính ở một số đơn vị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC