Luận văn An toàn trong mạng máy tínhvà vềbức tường lửa

Chúng ta đang sống trong một thời đại mới, thời đại phát triển rực rỡcủa công nghệthông tin, đặc biệt là công nghệmáy vi tính và mạng máy tính với sựbựng nổcủa hàng ngàn cuộc cỏch mạng lớnnhỏ. Từkhi ra đời, máy vi tính ngày càng giữ vai trũquan trọng trongcác lĩnh vực khoa học kỹthuật và cuộc sống hàng ngày của con người. Từsựra đời của chiếc máy tính điện tửlớn ENIAC đầu tiên năm 1945, sau đó là sựra đời những máy vi tính của hóng IBM vào năm 1981 cho đến nay, sau hơn 20 nă m, cùng với sựthay đổi vềtốc độcác bộvi xửlý và cỏc phần mềm ứng dụng, cụng nghệthụng tin đó ởmột bước phát triển cao, đó là sốhóa tất cảnhững dữliệu thông tin, đồng thời kết nối chúng lại với nhau và luân chuyển mạnh mẽ. Hiện nay, mọi loại thông tin, sốliệu, hỡnh ảnh, õm thanh đều được đưa vềdạng kỹthuật số đểbất kỳ máy tính nào cũng có thểlưu trữ, xửlý cũng nhưchuyển tiếp với các máy tính hay thiết bịkỹthuật sốkhỏc. Sựra đời của các mạng máy tính và những dịch vụcủa nó đó mang lại cho con người rất nhiều những lợi ích to lớn, góp phần thúc đẩy nền kinh tếphát triển mạnh mẽ, đơn giản hóa những thủtục lưu trữ, xửlý, trao chuyển thụng tin phức tạp, liờn lạc và kết nối giữa những vịtrớ, khoảng cỏch rất lớn một cỏch nhanh chúng, hiệu quả Và mạng máy tính đó trởthành yếu tốkhụng thểthiếu đối với sựphát triển của nền kinh tế, chính trịcũng nhưvăn hóa, tư tưởng của bất kỳquốc gia hay châu lục nào. Con người đó khụng cũn bịgiới hạn bởi những khoảng cỏch về địa lý, có đầy đủquyền năng hơn đểsáng tạo những giá trịmới vô giá vềvật chất và tinh thần, thỏa món những khỏt vọng lớn lao của chớnh họvà của toàn nhõn loại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC