Luận văn Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ và các hoạt động chiêu thị đến sự tín nhiệm đối với thương hiệu truyền hình cáp HTVC

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CÚU CƠ SỞ LÝ THUYẾT – MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC