Luận văn Ảnh hưởng của chế độ ngập nước đến động thái thế ôxi hoá - Khử, độ ph và phát thải mêtan ở đất trồng lúa thuộc xã Kim chung - Huyện Hoài đức - Hà Nội

Trồng lúa nói chung và trồng lúa nước nói riêng là hệ sinh thái nhân tạo. Như I.Watanabe và P.A.Roger (1985) đã nhận định: đây là hệ sinh thái bất ổn định do môi trường bị phá hủy thường xuyên, những nghiên cứu về nước ngập đến động thái của một số nguyên tố hóa học ở môi trường đất còn ít được chú ý. Mặt khác, như nghị định thư Kyoto đã đề cập, sản xuất nông nghiệp đặc biệt là trồng lúa nước cũng có tham gia gây nên hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, vấn đề trồng lúa gây nên phát thải khí mêtan (CH4) cũng còn chưa được nghiên cứu rõ ràng, đặc biệt là ở điều kiện của Việt Nam. Eh, pH là những tính chất hóa học quan trọng và thường được nhắc tới khi nghiên cứu về môi trường đất, nhưng trong các tài liệu nghiên cứu, nhất là ở Việt Nam, thường chỉ đề cập ở một thời điểm nhất định. Trong khi đó các chỉ tiêu trên luôn biến động mạnh theo sự biến động của các yếu tố môi trường, đặc biệt là chế độ nước ngập. Để đánh giá được các thông số trên, cần nghiên cứu động thái của chúng theo thời gian và tác động của các yếu tố môi trường, kể cả tác động của các biện pháp bón phân trong sản xuất lúa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC