Luận văn Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa và tăng trưởng của cá Rô phi (Oreochromis niloticus)

Cá rô phi (Oreochromis niloticus) là một trong những loài được thả nuôi phổbiến trong các mô hình canh tác trên ruộng lúa (nuôi luân canh hay nuôi kết hợp). Sửdụng thuốc trừsâu đểphòng và trừsâu rầy cho lúa là một biện pháp kỹthuật phổbiến. Thuốc trừsâu rơi vào môi trường nước là một trong những mối nguy có thể ảnh hưởng đến cá thả nuôi. Thuốc trừ sâu Kinalux 25EC chứa họat chất quinalphos là một trong những loại được sử dụng phổbiến trên lúa hiện nay. Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá mức độ ảnh hưởng của thuốc lên cá rô phi ởnồng độgây chết và dưới ngưỡng gây chết nhằm xác định mức độ độc tính của thuốc đối với cá. Giá trịLC 50 –96 giờcủa thuốc Kinalux 25EC với cá rô phi cỡ10–12 g/con là 0,84 mg/L. Ởcá sắp chết thì hoạt tính men cholinesterase (ChE) ởnão bị ức chếtừ80,7% đến 90,9% và cơbị ức chếtừ56,1% đến 86,7%. Hoạt tính ChE trong não và gan ở thời điểm 96 giờ tiếp xúc với thuốc bị ức chế lần lượt là 85,6% và 90,8%; trong khi hoạt tính GST ở não và gan tăng cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với đối chứng ởcùng thời điểm thu mẫu. Thí nghiệm tăng trưởng được thực hiện ở bốn mức nồng độ là 0,08; 0,17; 0,34 và 0,50 mg/L, tăng trọng trung bình trên ngày (DWG) và tỷlệsống của cá giảm theo sựgia tăng của nồng độthuốc và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng (p<0,05). Hệsốchuyển hoá thức ăn (FCR) đạt cao nhất ởnồng độ0,50 mg/L và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với đối chứng (p<0,05). Kết quảnghiên cứu cho thấy hoạt chất quinalphos độc đối với cá rô phi và ảnh hưởng đến sựphát triển của cá khi tiếp xúc với nồng độthấp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC