Luận văn : Bảo vệ kim loại chống ăn mòn

Ăn mòn kim loại là vấn đềrất nghiêm trọng gây nên tổn thất rất lớn cho nền kinh tếquốc dân. Trên thếgiới có khoảng một phần ba trọng lượng kim loại hàng năm bị ăn mòn, phá hủy. Tác hại do ăn mòn kim loại gây ra là rất lớn, gồm nhiều tác hại trực tiếp và gián tiếp. Vì thế, chống ăn mòn kim loại là một vấn đề đã và đang được áp dụng đểlàm giảm thiệt hại này. Sơn và mạ điện là một phương pháp rất có hiệu quả đểbảo vệkim loại khỏi ăn mòn trong môi trường xâm thực và trong khí quyển. Trong đó, mạkẽm là một ứng dụng quan trọng của mạ điện đểbảo vệvật liệu khỏi bị ăn mòn.Vì thế, chúng tôi xin được trình bày chi tiết vềkỹthuật này dưới đây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC