Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Lữ hành nội địa ở thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan) Sau bao cuộc chiên tranh tàn khốc, con người cảm thấy ghê sợ trước cảnh máu đổ, và ai cũng muốn có một cuộc sống hòa bình êm ấm. Du lịch làm cho mọi người cảm thấy xích lại gần nhau, hiểu nhau và thông cảm lẫn nhau hơn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC