Luận văn Biện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng

Chúng ta đang sống ở thế kỉ 21, thế kỉ của hội nhập và phát triển. Sống trong một xã hội năng động, con người được tiếp cận với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật. Thế nhưng cùng với sự phát triển của văn minh nhân loại, con người đang từng ngày tàn phá chính môi trường sống của mình, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống, thể chất, giống nòi của mỗi dân tộc và sự phát triển bền vững của xã hội. Chính sự tàn phá, hủy hoại môi trường là nguyên nhân chính gây nên số lượng các cơn bão, lụt lội, hạn hán, lốc xoáy, sóng thần, động đất ngày càng nhiều. Vì vậy, GDMT là vấn đề mang tính sống còn của tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, cả nước nói chung, quận Thanh Khê nói riêng, công tác GDMT chưa trở thành nhiệm vụ cấp bách, việc QL công tác GDMT chưa được các cấp lãnh đạo quan tâm đúng mức, việc tổ chức thực hiện công tác GDMT cho HS còn nhiều hạn chế, nhận thức, thái độ, hành vi của của người dân, của HS về BVMT còn rất mờ nhạt và nhiều biểu hiện không phù hợp nhất là HS THCS.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC