Luận văn Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh chuyên ngành tại trường cao đẳng tư thục Đức Trí

Đất nước ta đã bước vào thế kỷ 21, thế giới chuyển sang giai đoạn cạnh tranh và hợp tác không giới hạn. Muốn phát triển trên các lĩnh vực, ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh, là điều kiện cần thiết, là chìa khóa mở ra thế giới tri thức, là công cụ để thu nhận thông tin, là phương tiện phát triển các mối quan hệ quốc tế. Trong thời gian qua, việc dạy và học, việc quản lý dạy và học tiếng Anh ở các trường Cao đẳng, đại học nói chung và trường Cao đẳng Tư thục Đức Trí nói riêng còn nhiều bất cập. Giảng viên phần lớn chỉ nặng về truyền thụ kiến thức đơn thuần và sử dụng phương pháp dạy học theo kiểu truyền thống. Vì thế, đa số sinh viên thường chú trọng đến việc học văn phạm và từ vựng riêng lẻ, các bài tập được lặp đi lặp lại một cách máy móc, sinh viên thường học thuộc lòng một cách thụ động, không mang lại hứng thú cho người học Từ những lý do trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh Chuyên ngành tại trƣờng cao đẳng Tƣ thục Đức Trí”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC