Luận văn Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại trường THPT Ngũ ành Sơn thành phố Đà Nẵng

Giáo dục hướng nghiệp là một bộ phận của giáo dục phổ thông. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp được chính thức đưa vào chương trình và kế hoạch giáo dục phổ thông nhằm giúp cho học sinh biết cách chọn nghề phù hợp với hứng thú, năng lực của bản thân, đồng thời phù hợp với nhu cầu nhân lực và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì lẽ đó, từ nhiều năm nay yêu cầu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng HĐGDHN trong nhà trường phổ thông là nhu cầu cấp thiết. Điều này được khẳng định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị quyết về giáo dục đào tạo. Nhìn chung hiệu quả của HĐGDHN trong thời gian qua còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội, nhiều HS rất lúng túng trong việc lựa chọn hướng đi cho mình sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và thiếu tâm thế, năng lực, bản lĩnh để bước vào cuộc sống lao động. Cho đến nay, nước ta vẫn chưa có cơ sở giáo dục đào tạo nào làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng GV chuyên trách HN. Giáo viên làm công tác GDHN ở các trường THPT hiện nay đều là GV kiêm nhiệm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC