Luận văn Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học viên tại học viện chính trị - Hành chính khu vực III

Trong thời đại khoa học kỹ thuật và thông tin bùng nổ như hiện nay, người học muốn “Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để làm người” thì phải “ Học-Học nữa,-Học mãi”, học suốt đời. Mà cách học tập tốt nhất như Bác Hồ đã chỉ dạy: “Cách học, phải lấy tự học làm cốt”. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ những năm 60 của thế kỷ 20 đã nói “Tự học giúp người học phát huy trí tuệ, tư duy và óc thông minh”. Nghị quyết Trung ương II (khoá 8) chỉ rõ nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thói quen, nề nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và hiện đại vào quá trình dạy học , đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho người học”. Điều căn bản trong đối mới phương pháp dạy học là việc hướng dẫn cho người học phương pháp tự học, tự nghiên cứu nhằm “Biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC