Luận văn Bước đầu nghiên cứu và đề xuất các giải pháp bảo tồn các loài thú linh trưởng (Primates) tại vườn quốc gia Chư Yang Sin

Thú hoang dã nói chung và thú Linh trưởng nói riêng có vai trò quan trọng trong hệsinh thái tựnhiên và có ý nghĩa to lớn đối với đời sống của con người. Các loài thú Linh trưởng không những được sửdụng làm thực phẩm, dược liệu, làm cảnh, xuất khẩu mà còn được sửdụng trong nghiên cứu sinh học và y học thực nghiệm góp phần trong việc điều trịbệnh cho con người. Việt Nam được các tổchức quốc tếcông nhận là một trong 16 quốc gia trên thếgiới có tính đa dạng sinh học cao. Theo thống kê của các nhà động vật học hiện nay Việt Nam có 298 loài và phân loài thú hoang dã, trong đó có 24 loài và phân loài thú Linh trưởng đã được ghi nhận, với nhiều loài quý hiếm, đặc hữu [6]. Nhằm bảo tồn, phát triển và sửdụng bền vững tài nguyên sinh vật, trong đó có các loài thú Linh trưởng, Việt Nam đã thành lập 30 Vườn quốc gia, 56 khu bảo tồn thiên nhiên và 37 khu bảo vệcảnh quan [1]. Vườn quốc gia ChưYang Sin thuộc Cao nguyên Đà Lạt, là một trong ít khu vực còn lại của Việt nam códiện tích rừng nguyên sinh rộng lớn điển hình cho kiểu rừng lá rộng núi cao vùng Tây Nguyên đã được ghi nhận là một trung tâm đặc hữu của các loài chim và các loài thực vật ởmức độtoàn cầu. Tại đây, các nhà khoa học đã tìm thấy 8 loài chim gồm Gà tiền mặt đỏ, Khướu đầu đen, Khướu đầu đen má xám, Khướu mun, Khướu mỏ dài, Mi núi bà, Sẻ họng vàng, Chích chạch má xám và 6 loài Linh trưởng có tên trong Sách ĐỏViệt Nam năm 2007 và Danh sách các loài thú có nguy cơbịdiệt vong của Hiệp hội bảo vệ thiên nhiên thế giới năm 2008 đó là : Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus, Khỉmặt đỏ Macaca arctoides, Khỉ đuôi dài Macaca fascicularis , Khỉ đuôi lợn Macaca leonina, Chà vá chân đen Pygathrix nigripesvà Vượn đen má vàng Nomascus gabriellae.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC