Luận văn Bước đầu nghiên cứu xác định cađimi và chì trên vi điện cực bạc (ag) dạng mảng bằng phương pháp von-Ampe hòa tan

(Bản scan) Các phương pháp điện hóa kết hợp với các kỹ thuật xung ra đời từ đầu những năm 1950 đã mang lại nhiều thành tựu trong lĩnh vực phân tích vết do làm giảm ảnh hưởng của dòng tụ và tăng độ nhạy cảm của phương pháp. Ngày nay độ nhạy cảm còn được tăng lên đáng kể nhờ vào khả năng làm giàu trên bề mặt điện cực của phương pháp Von-ampe hòa tan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC