Luận văn Các điều kiện bảo hiểm vận tải quốc tế

Có nhiều định nghĩa khác nhau vềbảo hiểm, song định nghĩa sau đây được thừa nhận một cách rộng rãi. Bảo hiểm là sựcam kết bồi thường của người bảo hiểm đối với người được bảo hiểm vềnhững tổn thất của đối tượng bảo hiểm do những rủi ro đã thỏa thuận gây ra với điều kiện người được bảo hiểm đã thuê bảo hiểm cho đối tượng đó và nộp một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm. Nhưvậy, bản chất của bảo hiểm là sựphân chia rủi ro, tổn thất của một hay của một sốngười cho cảcộng đồng tham gia bảo hiểm cùng gánh chịu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC