Luận văn Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại VietcomBank Tân Thuận

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ củanền kinh tế xã hộitrong những năm qua ở Việt Nam, hệ thống ngân hàng thương mại cũng chuyển mình và có những bước phát triển vượtbậc là một trong những kênh cung cấp vốn chủ yếu cho nền kinh tế. Sự lớn mạnh của hệ thống ngân hàng thương mại gắn liền với công tác tín dụng đây là hoạt động manglại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, điều này đồng nghĩa với việc ngành ngân hàng phải cải cách triệt để về mọi mặt để đáp ứng được nhu cầu phát triển theo xu hướng phát triển ngân hàng đa năng, hiện đại, đa dạng hóa sở hữu để cạnh tranh trực tiếp với các tổ chức tài chính quốc tế mà đến 01/04/2007 chúng ta phải cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam đồng thời đến năm 2011 chúng ta phải tự do hóa hoàn toàn thị trường tài chính tiền tệ. Một trong những vấn đề để phát triển hệ thống ngân hàng là tiếp tục phát triển tín dụng đi đôi với việckiểm soát rủi ro tín dụng Nằm trong kế hoạch phát triển của hệ thống ngân hàng, trong những năm tới Ngân hàng ngoại thương Việt Nam đã và đang có kế hoạch xây dựng Vietcombank trở thành tập đoàn tài chính hiện đại, đa năng một trong những bước đi cụ thể là cơ cấu lại bộ máy điều hành trong đó chia ban tín dụng thành 03 ban: ban quan hệ khách hàng, ban quản lý rủi ro tín dụng và ban quản lý nợ. Theo tôi hiện nay các ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng ngoại thương Việt Nam nói riêng đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản lý rủi ro tín dụng để ngăn chặn và hạn chế tổn thất nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động kinh doanh của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC