Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3g: Nghiên cứu thực tiễn tại TP Đà Nẵng

Ngành công nghệthông tin và truyền thông ñang có những bước phát triển vượt bậc cảvềcông nghệlẫn quy mô dịch vụ. Các dịch vụdi ñộng ngày càng ña dạng và chất lượng các mạng di ñộng cũng không ngừng ñược nâng cao. Sốlượng người sửdụng các dịch vụdi ñộng tăng rất nhanh trong những năm gần ñây. Các nhà cung cấp dịch vụ ñang bước vào cuộc ñua phát triển công nghệvà nâng cao tính hấp dẫn cạnh tranh bằng các sản phẩm, dịch vụ mới chất lượng hơn, phong phú hơn. 3G (third generation) là công nghệdi ñộng thếhệthứba, cho phép truyền cảdữliệu thoại và dữliệu phi thoại. Với công nghệ3G, người dùng có thểsửdụng ñiện thoại di ñộng cho các tiện ích khác nhưxem truyền hình trực tuyến, thực hiện các giao dịch thanh toán qua diện thoại di ñộng, xem phim theo yêu cầu (Video On Demand), thực hiện cuộc gọi ñiện thoại thấy hình (Video Call), hay dịch vụ video giám sát từxa Kinh nghiệm của nhiều quốc gia ñi trước cho thấy, 3G chính là xu hướng phát triển tất yếu của công nghệthông tin di ñộng. Hầu hết các nhà khai thác di ñộng trên thế giới ñều tập trung vào phát triển công nghệnày, cảkhía cạnh thiết bị ñầu cuối lẫn các dịch vụ nội dung. Là nước nằm trong nhóm 10 nước có tốc ñộphát triển công nghệ thông tin nhanh nhất thế giới, liệu rằng Việt Nam thật sự có phải là một thịtrường tiềm năng của dịch vụdi ñộng 3G? Tại thị trường Thành Phố Đà Nẵng thì nhưthếnào? Người sửdụng có sẵn sàng ñón nhận dịch vụmới này hay không? Đó là lý do chính hình thành nên ñềtài “Các nhân tố ảnh hưởng ñến ý ñịnh sửdụng dịch vụ3G : Nghiên cứu thực tiễn tại Thành Phố Đà Nẵng”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC