Luận văn Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng ở TP Hò Chí Minh

Đềtài sửdụng phương pháp nghiên cứu định lượng đểxác định sựthỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng tại thành phốHồChí Minh và các nhân tố ảnh hưởng đến sựthỏa mãn này. Dữliệu sửdụng trong nghiên cứu này được thu thập từ bảng câu hỏi gửi cho các nhân viên khối văn phòng ởTP.HCM. Từcác lý thuyết về sựthỏa mãn công việc và các nghiên cứu thực tiễn của các nhà nghiên cứu trong vấn đềnày thang đo các nhân tốcủa sựthỏa mãn công việc đã được xây dựng với thang đo likert năm mức độ. Độtin cậy của thang đo đã được kiểm định bởi hệsố Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố. Mô hình hồi quy tuyến tính cũng được xây dựng ban đầu với biến phụthuộc là sựthỏa mãn công việc của nhân viên và bảy biến độc lập gồm sựthỏa mãn đối với thu nhập, đào tạo thăng tiến, cấp trên, đồng nghiệp, đặc điểm công việc, điều kiện làm việc và phúc lợi công ty. Sau khi kiểm định độtin cậy của thang đo, mô hình được điều chỉnh lại với sáu biến độc lập gồm sựthỏa mãn đối với thu nhập, đào tạo thăng tiến, cấp trên, đặc điểm công việc, phúc lợi cơbản và phúc lơi tăng thêm. Kết quảphân tích hồi quy cho thấy sáu nhân tố này có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến sựthỏa mãn công việc của nhân viên văn phòng ởTP.HCM. Trong đó ba nhân tố ảnh hưởng mạnh là sựthỏa mãn đối với thu nhập, đặc điểm công việc và cấp trên và ba nhân tốcó ảnh hưởng yếu là sựthỏa mãn đối với đào tạo thăng tiến, phúc lợi cơbản và phúc lợi cộng thêm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC