Luận văn Các phương pháp tách sóng trong CDMA

Cùng với sự phát triển của các ngành công nghệ như điện tử, tin học, công nghệ viễn thông trong những năm vừa qua phát triển mạnh mẽ cung cấp ngày càng nhiều các loại hình dịch vụ mới đa dạng, an toàn, chất lượng cao đáp ứng ngày càng tốt các yêu cầu của khách hàng. Thế kỷ 21 sẽ chứng tỏ sự bùng nổ thông tin trong đó tin tức di động đóng vai trò quan trọng.Nhu cầu thông tin ngày càng tăng cả về số lựong, chất lượng và các loại dịch vụ, điều này đã thúc đẩy thế giới tìm kiếm một phương thức thông tin mới.Và công nghệ CDMA trở thành mục tiêu hướng tới của lĩnh vực thông tin di động trên thế giới. Hiện nay mạng thông tin di động Việt Nam đang sử dụng công nghệ GSM, tuy nhiên trong tương lai mạng thông tin này sẽ không đáp ứng được các nhu cầu về thông tin di động, do đó việc nghiên cứu và triển khai mạng thông tin di động CDMA là một điều tất yếu. Nội dung của luận văn gồm 5 phần: Chương 1: Tổng quan về lịch sử thông tin di động. Chương 2: Tìm hiểu các kỹ thuật trải phổ trong CDMA. Chương 3: Tìm hiểu các loại nhiễu trong CDMA. Chương 4: Tìm hiểu các phương pháp tách sóng trong CDMA. Chương 5: Mô phỏng & hướng phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC