Luận văn Cài đặt và cấu hình mạng LAN ảo trên một máy tính vật lý

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, thế giới dường như ngày càng thu nhỏ nhờ mạng Internet. Để có thể đáp ứng được đòi hỏi trình độ công nghệ thông tin ngày càng cao của thị trường, sinh viên ngành công nghệ thông tin nói riêng và các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung cần phải nắm được các kiến thức về mạng máy tính cũng như xây dựng, triển khai các ứng dụng mạng như: Truy nhập CSDL SQL server trên LAN, truy nhập Web trên LAN hay chat trên LAN . Điều hiển nhiên là làm về mạng thì phải có mạng máy tính để thực hành. Thực tế điều kiện thực hành mạng còn nhiều điều bất cập như thời lượng thực hành tại đa số các cơ sở đào tạo chưa đủ; kinh phí hạn hẹp không cho phép có thể tự đầu tư nhiều bộ máy tính để nối mạng; sự thiếu kinh nghiệm của sinh viên có thể dẫn đến các sự cố đáng tiếc trong quá trình thực hành. Nắm bắt được thực trạng này, tác giả đề xuất giải pháp cài đặt và cấu hình mạng LAN ảo trên một máy tính vật lý để hỗ trợ giải quyết những khó khăn trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC