Luận văn Chiến lược hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1

Quỹ đầu tư chứng khoán là một định chế tài chính phổ biến ở các nước có thị trường tài chính phát triển. Quỹ đầu tư thể hiện là một kênh dẫn vốn hữu hiệu trong nền kinh tế, từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn. Cùng với sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam, ngày càng có nhiều quỹ đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư ở thị trường Việt Nam. Trong đó có thể kể tên các quỹ như: VEIL (Vietnam Enterprise Investment Limited) với tài sản trên 200 triệu USD, VOF (Vietnam Opportunity Fund) với tài sản khoảng 40 triệu USD, MEF (Mekong Enterprise Fund) với 18,5 triệu USD VF1 cũng là một quỹ đầu tư nhưng là quỹ đầu tư duy nhất cho đến nay được thành lập tại Việt Nam. Với vị thế là một quỹ đầu tư trong nước, VF1 có những thuận lợi hơn so với các quỹ đầu tư khác. Tháng 6 năm 2004 quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1 được thành lập và đi vào hoạt động với số vốn điều lệ là 300 tỷ đồng. Hiện nay VF1 đã đầu tư vào 10 công ty niêm yết và 12 công ty chưa niêm yết với giá trị chiếm lần lượt là 24,25% và 22,38% tài sản ròng của quỹ. Các công ty mà VF1 đầu tư đều nằm trong các ngành có tiềm năng phát triển mạnh. Theo như đánh giá của công ty quản lý quỹ VFM thì hầu hết các công ty mà quỹ đã đầu tư đều có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh khá tốt và có mức tăng trưởng ổn định. Tuy vậy, trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nơi thể hiện sự đánh giá của các nhà đầu tư về hoạt động của các công ty niêm yết thì VF1 lại luôn được giao dịch với mức giá thấp hơn NAV, thậm chí là với cả mệnh giá. Đây là lý do chính thôi thúc tôi chọn đề tài “Chiến lược hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam VF1” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Chương I: Hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 1. Quỹ đầu tư chứng khoán: 1.1. Các khái niệm liên quan 1.1.1. Quỹ đầu tư chứng khoán Quỹ đầu tư là một dạng của đầu tư tập thể, trong đó quỹ sẽ được thành lập bằng cách huy động vốn từ các nhà đầu tư tư nhân để đầu tư nguồn vốn đó theo những tiêu chí nhất định. Còn quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ đầu tư mà chủ yếu được đầu tư vào các chứng khoán (khoảng 60% tài sản). Sau đây từ quỹ được đề cập trong luận văn này được hiểu là quỹ đầu tư chứng khoán

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC