Luận văn Chiến lược marketing cho trường cao đẳng nghề Đà Nẵng

Hội nhập ñã mở ra những cơ hội ñồng thời tạo ra khá nhiều thách thức ñối mọi lĩnh vực hoạt ñộng trong ñó cảhoạt ñộng giáo dục nghề. Trường Cao ñẳng nghề Đà Nẵng ñểcó thểcạnh tranh và liên kết ñào tạo, dạy nghềtrong và ngoài nước, bản thân nhà trường phải xúc tiến công tác marketing. Để ñáp ứng với những yêu cầu trên, ñề tài “Chiến lược marketing cho trường Cao ñẳng nghề Đà Nẵng” ñược lựa chọn nghiên cứu ñể ñáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập, liên kết của nhà trường

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC