Luận văn Chiến lược Marketing xuất khẩu gạo của công ty lương thực thực phảm Vĩnh Long

(Bản scan) Hoạt động marketing đã xuất hiện từ lâu. Từ những năm đầu thế ký 20, các nhà kinh doanh nội thương, ngoại thương của Nhật Bản, Mỹ, anh, trung quốc,... đã có các chủ trương khẩu hiệu: Hãy bán hàng mà khách hàng cấn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC