Luận văn Chiến lược phát triển ngành dịch vụ Golf tỉnh Đồng Nai đến năm 2015

Thực hiện chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Đảng và Chính phủ có chủ trương cho liên doanh, hợp tác đầu tưnước ngoài vào lĩnh vực sân golf kể từ năm 1990. Mục đích là tạo nơi giải trí thể thao lành mạnh, trước hết là cho người nước ngoài vào làm việc và sinh sống tại Việt Nam và sau đó dần dần phát triển môn thể thao golf này cho người Việt Nam theo mức thu nhập và nhu cầu sinh hoạt thể thao của mọi thành phần. Chính sách đúng đắn này đã đưa đến việc thành lập rấtnhiều sân golf tại Việt Nam trong những năm qua. Hiện cả nước có 22 dự án đầu tư xây dựng sân golf trong số đó có 9 dự án đầu tư sân golf đã đưa vào hoạt động, góp phần đẩy mạnh đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, giúp kinh tế Việt Nam phát triển, giải quyết việc làm cho nhiều lao động và đóng góp đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Đồng Nai là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế rất cao, là nútgiao thông, là nơi giao lưu kinh tế – văn hóa trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều tiềm năng du lịch. Dịch vụ golf ở Đồng Nai thời gian qua đã tạo nên sản phẩm mới cho ngành du lịch và cải thiện bộ mặt nền kinh tế tỉnh nhà. Tuy nhiên, mức độ đầu tư phát triển dịch vụ golf thời gian qua còn nhiều hạn chế,hiệu quả kinh doanh đạt thấp, sức cạnh tranh kém sovới các đối thủtrong khu vực. Đứng trước tình hình đó, việc tìm kiếm một hướng đi chung cho các doanh nghiệp kinh doanh sân golf ở tỉnh Đồng Nai hiện đang hoạt động cũng như cácdoanh nghiệp chuẩn bị kinh doanh dịch vụ golf trong thời gian tới là việc làm cấp bách. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và suy nghĩ trên, chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài:“Chiến lược phát triển ngành dịch vụ Golf tỉnh Đồng Nai đến năm 2015”làm đề tài luận văn bảo vệ nhận học vị thạc sĩ kinh tế. Luận văn được nghiên cứu dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng kết hợp phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích so sánh, diễn giải để làm rõ luận điểm và sử dụng lý thuyết quản lý chiến lược để định ra chiến lược phát triển cho ngành dịch vụ Golf ở tỉnh Đồng Nai. 4 Về mục tiêu nghiên cứu, luận văn dựa trên cơ sở nghiên cứu thựctrạng, phân tích tình hình môi trường hiện nay để xác định các mặtmạnh, mặt yếu cũng như cơ hội và thách thức của các sân golf ở tỉnh Đồng Nai, từ đó xây dựng một định hướng chiến lược phát triển và đưa ra các giải pháp cơ bản góp phần thúc đẩy dịch vụ golf phát triển tương xứng vớitốc độ phát triển nền kinh tế của tỉnh nha

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC