Luận văn Chiến lược phát triển thị trường sản phẩm nội tiêu của công ty may Thăng Long

Việc thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa nền kinh tế, xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường đã đưa nền kinh tế nước ta sang trang mới, tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao có năm đạt tới 9%, chính trị ổn định đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, cùng với sự chuyển đổi nền kinh tế các doanh nghiệp vừa thêm nhiều cơ hội vừa phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt, thị trường của doanh nghiệp biến đổi liên tục và phức tạp. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động, sáng tao tìm ra cho mình giải pháp riêng để thích ứng với môi trường kinh doanh mới. Phát triển thị trường là một trong những giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhằm tận dụng cơ hội kinh doanh, phát huy các thế mạnh của mình để thích ứng với thị trường với mục đích là tối đa hoá lợi nhuận, đản bảo an toàn và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Ngành May mặc nước ta hiện nay là một ngành công nghiệp mũi nhọn, phát triển nhanh nhưng có môi trường cạnh tranh gay gắt. Công Ty May Thăng Long một trong những doanh nghiệp may của Nhà nước đã không chỉ đứng vững trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế mà còn là một doanh nghiệp ăn nên làm ra của ngành dệt may trước tình hình như vậy. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy cũng đang trăn trở tìm cho mình một hướng đi thích hợp. Bên cạnh hoạt động tăng cường xuất khẩu Công ty còn xác định thị trường nội địa là một thị trường đầy tiềm năng. Công tác phát triển thị trường tiêu thụ nội địa ở Công ty đã được triển khai song vẫn gặp phải không ít vướng mắc. Sau một thời gian học tập và tìm hiểu tại Công Ty May Thăng Long, với mục đích củng cố và hệ thống hoá các kiến thức đã được học, áp dụng chúng vào thực tiển, đồng thời mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Chiến lược phát triển thị trường sản phẩm nội tiêu của Công Ty May Thăng Long” làm luận văn tập tốt nghiệp. Luận văn gồm có 3 phần lớn: Phần I: Những thuận lợi và khó khăn của Ngành công nghiệp may Việt Nam khi phát triển thị trường sản phẩm nội tiêu. Phần II. Phân tích thực trạng của Công Ty May Thăng Long và ảnh hưởng của nó tới việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thụ nội địa của Công ty. Phần III. Thâm nhập thị trường giải pháp chiến lược thích hợp nhất với điều kiện hiện nay của Công Ty May Thăng Long để phát triển thị trường sản phẩm nội tiêu và những nội dung cần thực hiện của giải pháp này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC