Luận văn Chiến lược tài chính hỗ trợ phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010

1. Tính cấp thiết của đềtài: Trong những năm qua, tình hình kinh tếViệt Nam không ngừng đổi mới, tốc độphát triển kinh tếngày càng gia tăng. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế đất nước vào quá trình hội nhập kinh tếtoàn cầu. Xuất khẩu tạo điều kiện thuận lợi đểphát triển kinh tế, nhập khẩu tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơcấu kinh tếtheo hướng công nghiệp hóa đất nước, bổsung kịp thời những mặt mất cân đối, đảm bảo phát triển kinh tế ổn định. Có thểnói hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong những năm qua đã góp phần không nhỏvào quá trình tăng trưởng phát triển kinh tế đất nước. Với việc Việt Nam gia nhập WTO sẽtạo ra những điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng sẽphải đối mặt với rất nhiều thách thức trong quá trình hội nhập, đặc biệt sựcạnh tranh sẽ khốc liệt hơn. Do đó, yêu cầu đặt ra hiện nay đối với hoạt động xuất nhập khẩu đó là phải tận dụng những tác động tích cực mà quá trình Việt Nam gia nhập WTO mang lại, cũng nhưhạn chếnhững tác động không thuận lợi của việc hội nhập này đểcó chiến lược tài chính hỗtrợcho sựphát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong quá trình hội nhập WTO. Nhưvậy, đi tìm lời giải cho bài toán “Chiến lược tài chính hỗtrợphát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010” là một việc làm có ý nghĩa và rất thiết thực trong thời điểm hiện nay. 2. Mục đích của đềtài: Dựa trên hệthống kiến thức lý luận cơbản vềtài chính làm cơsởcho việc phân tích, xây dựng chiến lược tài chính đối với doanh nghiệp, luận văn này chú ý một sốvấn đềsau: - Xu hướng phát triển hội nhập kinh tếquốc tếvà năng lực xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. - Tìm hiểu vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế. - Phân tích thực trạng tình hình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. - Đưa ra chiến lược tài chính hỗtrợphát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. - Trọng tâm của đềtài là nghiên cứu, thu thập thông tin để đưa ra các giải pháp thiết thực và hiệu quảcủa chiến lược tài chính hỗtrợcho sựphát triển xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn từnay đến năm 2010. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng: đềtài chủyếu hướng đến việc nghiên cứu chiến lược tài chính hỗtrợxuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. - Phạm vi: các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung không phân biệt khu vực kinh tế, hình thức sởhữu, thành phần kinh tế. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng chiến lược tài chính không thểkhông quan tâm đến tình hình kinh tếViệt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu: Đềtài sửdụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: phương pháp nghiên cứu dữliệu thứcấp ( với nguồn dữliệu, thông tin được tác giảsưu tầm, tập hợp từcác sách báo, tạp chí chuyên ngành, tài liệu thưviện, các website.); phương pháp duy vật biện chứng, diễn dịch. Từnhững kiến thức được học ởnhà trường, từ những kinh nghiệm công tác thực tếthông qua các sốliệu thu thập được đểhình thành nên chuyên đềnày. 5. Kết cấu của luận văn: Luận văn: "CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH HỖTRỢPHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010" ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương: CHƯƠNG I: LÝ LUẬN TỔNG QUAN CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ HỖTRỢTÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH HỖTRỢPHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ CÁC KIẾN NGHỊTHỰC HIỆN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY