Luận văn Chiến lược xuất khẩu của công ty cổ phần dệt may Thành Công sang thị trường Mỹ giai đoạn 2008-2015

1. Tính thiết thực của đềtài Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng nhưhiện nay, đặc biệt là khi Việt nam trởthành viên chính thức thứ150 của tổchức thương mại thếgiới WTO, thì cạnh tranh là sựsống còn đối với các doanh nghiệp dệt may nói chung và Thành Công nói riêng. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, đòi hỏi sựnhận thức đầy đủ, sựphân tích chính xác thực trạng từ đó xây dựng cho mình chiến lược cạnh tranh phù hợp thực trang đó. Thịtrường Mỹvới sức tiêu thụhàng dệt may lớn nhất thếgiới, hiện thịtrường này đã và đang ngày càng trởnên quan trọng đối với không chỉngành công nghiệp dệt may Việt nam mà còn đối với tất cảcác nước có ngành công nghiệp dệt may phát triển khác. Do đó sức cạnh tranh trên thịtrường này hết sức khốc liệt, đặc biệt là hàng dệt may Trung Quốc, Ấn Độ. Công ty cổphần Dệt May Thành Công cùng nhành dệt may Việt nam đểtồn tại và phát triển cùng với thếgiới không cón cách nào khác là phải tham gia vào những thị trường cạnh tranh khốc liệt này. Vì vậy việc nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, mỗi doanh nghiệp cần chọn cho mình những hướng đi riêng. Từnhững lý do trên cùng với thực lực hiện tại của mình, công ty đã tiến hành xây dựng “chiến lược xuất khẩu sản phẩm sang thịtrường Mỹ đến năm 2015” 2. Mục tiêu nghiên cứu Dựa vào cơsởlý luận vềcạnh tranh và chiến lược, từ đó vận dụng lý thuyết này vào nghiên cứu thực trạng hoạt động của công ty cổphần Dệt May Thành Công đểxây dựng chiến lược xuất khẩu sang thịtrường Mỹcủa công ty đến năm 2015 và những giải pháp đểthực hiện chiến lược này. 3. Phạm vi nghiên cứu Đềtài nghiên cứu thực trạng hoạt động của công ty cổphần Dệt May Thành Công thời gian qua đểxây dựng chiến lươc cạnh tranh xuất khẩu sang thịtrường Mỹ cho công ty đền năm 2015. 4. Đối tượng nghiên cứu Đềtài tập trung nghiên cứu sựtác động của môi trường đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổphần Dệt May Thành Công. Nghiên cứu tình hình hoạt động của công ty thời gian qua và kếhoạch, định hướng phát triển trong thời gian tới. 5. Phương pháp nghiên cứu Những phương pháp nghiên cứu sửdụng trong đềtài này gồm: phân tích thống kê, phương pháp tổng hợp sốliệu và so sánh, phương pháp dựbáo, hỏi ý kiến chuyên gia. 6. Kết cấu của đềtài Mở đầu Chương I : Cơsởlý luận vềchiến lược cạnh tranh Chương II : Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty cổphần Dệt May Thành Công Chương III: Chiến lược xuất khẩu của công ty cổphần Dệt May Thành Công sang thị trường Mỹ đến năm 2015

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC