Luận văn Chính sách cổ tức, lý thuyết và thực tiễn tại một số công ty cổ phần khu vực TP HCM

Các quyết định tài chính luôn chiếm vịtrí quan trọng trong các quyết định của doanh nghiệp vì chúng chi phối không nhỏ đến giá trịdoanh nghiệp. Nhưng làm sao để đạt được mục tiêu này một cách tốt nhất là điều không đơn giản, đặc biệt là với quyết định chi trảcổtức. Bởi lẽcác cổ đông của công ty luôn bao gồm nhiều đối tượng khác nhau. Bên cạnh các tổchức, các nhà đầu tưchuyên nghiệp, các nhà phân tích tài chính, còn có cả những bà nội trợ, những người không chuyên nhưng có vốn nhàn rỗi muốn tìm cơhội đầu tư. Mức độquan tâm của những nhà đầu tưnày dành cho chính sách cổtức là khác nhau, vì thếmột chính sách cổtức khó có thể đồng thời đáp ứng được tất cảyêu cầu của các cổ đông. Còn vềphía các doanh nghiệp, chính sách cổtức phải được sửdụng như một công cụ điều tiết giữa lợi nhuận phân phối và lợi nhuận giữlại sao cho vừa đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tưvà phát triển của doanh nghiệp vừa đáp ứng được đòi hỏi của cổ đông đểcó thểthu hút vốn của nhà đầu tư. Vậy trảcổtức ởmức nào là tốt nhất, chính sách cổtức có ảnh hưởng hay không đến giá trịcủa doanh nghiệp, luôn là những câu hỏi mà các giám đốc tài chính, các nhà quản lý doanh nghiệp phải tìm câu trảlời trước khi đưa ra quyết định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC