Luận văn Chính sách dào tạo nhân sự trong ngành khách sạn

(Bản scan) Du lịch nghe như có vẻ là xa hoa, chỉ dành cho những người dầu có, những nước giàu. Điều này có vẻ đúng bởi vì du lịch là ngành "công nghệ mềm", ngành "công nghiệp không khói", ngành phục vụ trực tiếp con người và chỉ có khi con người không phải lo cơm, áo, gạo, tiền

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC