Luận văn Chính sách khuyến khích xuất khẩu mây tre đan sang thị trường EU

Trong thời địa công nghiệp hóa hiện đại hóa như ngày nay thì xuất khẩu là một công cụ có vai trò to lớn đối với phát triển nền kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu có thể tăng nguồn thu ngoại tệ, gia tăng lợi nhuận. Ở Việt Nam, các ngành sản xuất truyền thống như mây tre đan có cơ hội để phát triển vì có nguồn nguyên liệu rẻ, dồi dào song thực tế tình hình xuất khẩu mặt hàng này ở nước ta còn khá hạn chế, thời gian gần đây, việc xuất khẩu hàng mây tre đan chưa được quan tâm đúng mức và chưa phát huy hết tiềm năng. Hơn thế nữa thị trường EU lại là một thị trường tiềm năng nên đẩy mạnh xuất khẩu mây tre đan sang thị trường này là vấn đề mang tính chiến lược và cấp bách.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC