Luận văn Chọn hỗn hợp vi khuẩn bacillus đối kháng vibrio

Đề tài được thực hiện nhằm chọn lọc các hỗn hợp vi khuẩn Bacillus có khả năng đối kháng nhóm Vibrio gây bệnh. Vi khuẩn khảo sát gồm 9 dòng Bacillus: B2, B7, B8, B9,B17 B37, B38, B41, B67có nguồn gốc từ ao nuôi tôm sú thâm canh ở tỉnh Sóc Trăng, có khả năng cải thiện chất lượng nước và nâng cao tỉ lệ sống của tôm. Phương pháp đục lỗ thạch được áp dụng để kiểm tra đặc tínhtương thích giữa các dòng vi khuẩn Bacillus, những dòng vi khuẩn không đối kháng lẫn nhau đãđược kết hợp lại tạo hỗn hơp. Tượng tự đối với thí nghiệm kiểm tra khả năng đối kháng nhóm Vibrio của các dòng/hỗn hợp Bacilustìm được với chỉ tiêu đánh giá là đường kính vòng vôkhuẩn xung quanh các lỗ thạch. Kết quả tìm được 9hỗn hợp trong 4nhóm vi khuẩn sau đây thể hiện sự tương thích l ẫn nhau: (B2, B7, B41), (B2, B8, B41), (B9, B41), (B8, B67). Kết quả khảo sát cho thấy có5 trong tổng số 9 dòng vi khuẩn Bacillus(B2, B8, B9, B41, B67) có khả năng đối kháng vi khuẩn Vibrio. Có6 hỗn hợp được tuyển chọn H2 (B2, B8, B41), H4 (B2, B8), H5 (B2, B41), H7 (B8, B41), H8 (B9, B41), H9 (B8, B67) dựa trên hai tiêu chí đặc tính tương thích giữa các dòng vi khuẩn Bacillus và khả năng đối kháng Vibrio.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC