Luận văn Chung cư Lê Hồng Phong - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh

1. Đầu đề luận văn: CHUNG CƯ LÊ HỒNG PHONG - QUẬN 5 2. Nhiệm vụ: (Yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu) a. Kiến trúc (10%): Tìm hiểu đặc điểm kiến trúc của công trình :  Vẽ lại và chỉnh sửa 4 bản vẽ kiến trúc .  Nghiên cứu các giải pháp mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, mái .  Hệ thống điện, cấp thoát nước, chiếu sáng, thông thoáng cho công trình . b. Kết cấu (30%): Tính các bộ phận kết cấu của công trình bao gồm :  Tính toán một sàn tầng điển hình .  Tính toán cầu thang hai vế dạng bản .  Tính tải trọng gió động, tính khung không gian, thiết kế thép cho khung trục 7. c. Nền móng (60%): Tính toán thiết kế nền móng cho công trình :  Thống kê số liệu địa chất của công trỉnh .  Tính toán thiết kế 3 phương án: móng cọc khoan nhồi đài đơn và móng cọc ép bêtông cốt thép và móng bè trên nền cọc khoan nhồi .  So sánh và lựa chọn phương án móng thi công .  Tính toán và bố trí thép cho vách tầng hầm .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC