Luận văn Cổ phần hóa ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập và tham gia vào nền kinh tếquốc tế, cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng gay gắt và khốc liệt hơn, nhất là khi Việt Nam cam kết mởcửa thịtrường tài chính trong nước theo các cam kết với các đối tác quốc tế. Theo cam kết của Việt Nam khi trởthành thành viên chính thức của Tổ chức WTO, thì các ngân hàng con 100% vốn nước ngoài được phép gia nhập vào thịtrường Việt Nam không muộn hơn ngày 01 tháng 04 năm 2007 và được phép huy động tiền gửi bằng VNĐtheo nguyên tắc đối xửquốc gia. Ngày 07/11/2006, Việt Nam đã chính thức trởthành thành viên thứ150 của WTO. Sựkiện gia nhập WTO có thể đem đến sựthay đổi mạnh mẽtrên tất cảcác bình diện. Môi trường kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng sẽtrởnên minh bạch hơn. Điều quan trọng hơn, WTO nhưlà động lực thúc đẩy cải cách bên trong trên cảgiác độvĩmô bao gồm cơchế, chính sách quản lý, khung pháplý và giác độvi mô theo định hướng thịtrường. Các cam kết trong khuôn khổWTO cho thấy lộtrình mởcửa ngành Ngân hàng nhanh hơn và đến năm 2010, vềcơbản mởcửa hoàn toàn. So với nhiều thành viên WTO mới được kết nạp gần đây, mức độcam kết mởcửa hệthống Ngân hàng của Việt Nam tương đối cao. Sựxuất hiện của các tập đoàn ngân hàng lớn trên thếgiới là thách thức to lớn và tiềm ẩn cạnh tranh gay gắt đối với ngành tài chính ngân hàng Việt Nam. Với vai trò chính là nhân tốgóp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế, ổn định tiền tệgiá cảvà đời sống, thì các NHTMNN phải có một hệthống chính sách tổng thể, một chiến lược kinh doanh chi tiết, rõ ràng và phù hợp với từng thời kỳphát triển. Tuy nhiên hiện nay, các NHTMNN còn quá nhỏbé vềvốn, năng lực tài chính thấp, chất lượng tài sản có chưa cao, khảnăng quản lý tiền còn yếu kém, và các sản phẩm dịch vụchưa đa dạng nên không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Cổphần hóa hệthống NHTMNN được coi là một công cụhữu hiệu đểnâng cao khảnăng cạnh tranh vì có cơsở đểtăng vốn, nâng cao năng lực quản lý và quản trịngân hàng, cải thiện tính hiệu quảquản lý tài sản và phát triển các chủng loại sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp và phong phú của khách hàng. CPH hệthống NHTMNN còn là cam kết của Việt Nam khi tham gia hội nhập với nền kinh tếquốc tế. Tuy nhiên, cổphần hóa các NHTMNN cần phải thực hiện theo các yêu cầu chiến lược, phối hợp giữa chính sách của Nhà nước với các cam kết của Việt Nam và đặc điểm căn bản của nền kinh tếViệt Nam cũng nhưnền tài chính tiền tệcủa nước ta. Do đó, Cổphần hóa các NHTMNN nhưBIDV nếu được thực hiện đúng sẽ làm tăng mạnh mẽcơsốvốn của ngân hàng và khảnăng cạnh tranh ởthịtrường trong và ngoài nước, cũng như đáp ứng được yêu cầu quản lý của ngành kinh doanh đặc biệt này, góp phần nâng cao hiệu quảcủa bản thân ngân hàng nóiriêng và thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế nói chung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC