Luận văn Cộng hưởng tham số của phonon âm và phonon quang bị giam giữ trong dây lượng tử hình chữ nhật

Trong thời gian gần đây, áp dụng các phương pháp Epitaxy hiện đạinhư Epitaxy chùm phân tử MBE, các lớp của hai hay nhiều chất bán dẫn có cùng cấu trúc có thể lần lượt được tạo ra. Trong cấu trúc trên, ngoài trường điện thế tuần hoàn của các nguyên tử, trong mạng tinh thể còn tồn tại một trường điện thế phụ. Tùy thuộc vào trường điện thế phụ mà các bán dẫn này thuộc về bán dẫn có cáu trúc hố lượng tử, siêu mạng, dây lượng tử, hay chấm lượng tử. Khi theo một phương nào đó có trường thế phụ thì phổ năng lượng của các hạt tải (electron, lỗ trống) theo chiều này bị lượng tử hóa, hạt tải chỉ còn tự do trong số chiều còn lại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC