Luận văn Công nghệ Mobile IP và giải pháp IP cho mạng thông tin di động GSM

Giới thiệu Chương 1: Cấu trúc và các thành phần của mạng GSM Chương 2: GPRS-Giải pháp số liệu gói cho mạng GSM Chương 3: Giải pháp cho mạng đường trục GPRS Chương 4: Chuyển vùng trong GPRS Chương 5: Giao thức Mobile IP Chương 6: Triển khai Mobile IP trên mạng GPRS Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC