Luận văn Continua x với c(x) có một lân cận phẳng tại đỉnh

Hình học – Tôpô là một ngành quan trọng của toán học với nhiều ứng dụng lớn không những có vai trò quan trọng trong toán học như đại số, giải tích mà còn trong cơ học lý thuyết, cơ học lượng tử, vật lý hạt nhân. Trong những lĩnh vực của Hình học – Tôpô nghiên cứu thì lý thuyết continuum và siêu không gian là một bộ phận của Hình học – Tôpô mà cho đến nay vẫn đang tiếp tục được xây dựng và phát triển thêm. Một continuum là một không gian compact, liên thông và metric. Khái niệm continuum được giới thiệu lần đầu tiên bởi Georg Cantor vào năm 1893. Trong [9], tác giả đã chứng minh khái niệm về continuum của Georg Cantor và định nghĩa continuum là một. Những tính chất cơ bản của một continuum được suy từ các tính liên thông của không gian tôpô. Từ khi khái niệm về continuum của Georg Cantor ra đời cho đến nay, nhiều nhà toán học tên tuổi đã nghiên cứu về nó và thu được những kết quả quan trọng có ứng dụng cao trong toán học và thực tiễn. Cho đến nay, nhiều bài toán trong lí thuyết continuum vẫn còn là các bài toán mở. Giải quyết các bài toán này sẽ mở ra những hướng nghiên cứu mới và những ứng dụng to lớn. Do đó việc nghiên cứu về lí thuyết continuum đang rất thu hút sự quan tâm của nhiều nhà toán học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC