Luận văn Dẫn liệu về số lượng và sự biến động số lượng của sếu đầu đỏ (grus antigone sharpii blanford, 1929) ở vườn quốc gia tràm chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Loài Sếu đầu đỏ đ-ợc tìm thấy lại ở VQG Tràm Chim vào năm 1986 thuộc phân loài Sếu ph-ơng đông Grus antigone sharpii Blanford, 1929; đây là một trong ba phân loài của loài Sếu đầu đỏ Grus antigone (Linnaeus,1758). Phân loài này có kích th-ớc lớn và hiện đang bị đe dọa ở Việt Nam cũng nh- trên toàn cầu ở mức sẽ nguy cấp (VU) [2, 5]. Quần thể thế giới của phân loài này hiện gặp ở VQG Tràm Chim -ớc tính có khoảng 500 - 1.000 cá thể [7]. Số l-ợng của chúng trong khu vực nói chung cũng nh- ở VQG Tràm Chim nói riêng th-ờngbiến động qua các năm và đang có chiều h-ớng ngày càng suy giảm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Để duy trì sự tồn tại và phát triển của Sếu đầu đỏ cần tiến hành các hoạt động điều tra nghiên cứu một cách th-ờng xuyên nhất là tại VQG Tràm Chim để từ đó có thể đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm bảo vệ, duy trì sự ổn định và phát triển về số l-ợng của chúng. ởViệt Nam, tr-ớc đây (khoảng năm 1924) đã gặp từng đôi Sếu hoặc từng nhóm ở vùng Trung Trung bộ và Nam Bộ [1]. Một số thông tin khác cho rằng trong thập niên 1950, Sếu đầu đỏ th-ờng sinh sản ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, cho đến ngày 5 tháng 1 năm 1986 mới chính thức quansát đ-ợc 46 con Sếu đầu đỏ ở vùng Tam Nông [8]. Những ghi nhận trong các năm tiếp theo của thập kỷ 90 đã cho thấy Sếu đầu đỏ có ở Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp), Kiên L-ơng (tỉnh Kiên Giang), VQG Lò Gò Xa Mát (tỉnh Tây Ninh), VQG Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai), và một vài nơi khác trong vùng rừng khộp thuộc huyện Buôn Đôn và ÊSúp thuộc tỉnh Đắc Lắk (theo ICF).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC